Aanmeldingsformulier nieuw lid wielervereniging Tempo-Hoppenbrouwers-VIRO

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van wielervereniging TWC Tempo-Hoppenbrouwers-VIRO:

Persoonsgegevens


Voornaam Geslacht ManVrouw
Achternaam Voorletters
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoon GSM
Geboortedatum (dd/mm/YYYY) Email
 

Licentiegegevens


Categorie* Overstap van andere vereniging JaNee
Type lidmaatschap lid van TWC Tempo (contributie 2023: € 35)lid van TWC Tempo en lidmaatschap NTFU (contributie 2023: €60)lid van TWC Tempo en basislidmaatschap KNWU (contributie 2023: € 50).*
Betaling contributie Automatische overboekingBetaling na toezending contributienota
* Voor wedstrijdlicentiehouders is dit veld verplicht.