Naast het rijden van wedstrijden, biedt TWC Tempo ook de mogelijkheid om als lid toertochten te rijden op een wekelijks vast moment. Er wordt gefietst in verschillende groepen, waardoor het onderlinge niveau beter af te stemmen is, iedereen fijn kan fietsen en de groepen niet te groot worden. Uitgangspunt bij alle ritten is “samen uit samen thuis”. Let dus goed op of iedereen goed meekomt.

Het niveau van de groep is bepaald op basis van een vastgestelde maximumsnelheid per groep van 30, 33 en 36 kilometer per uur. Eventueel wordt het aantal groepen uitgebreid, indien nodig en bij jeugd (onder begeleiding). Elke groep heeft een wegkapitein en voor alle groepen geldt in ieder geval een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom.

Algemene informatie opgesomd

 • Er wordt altijd gefietst op zaterdagochtend (zomer en winter) vanaf de Plaatse in Veldhoven (dorp) start 09.00 uur.
 • Het wegseizoen wordt gestart met een openingsrit (in 2022 is dat op zaterdag 12 maart.
 • Het wegseizoen wordt afgesloten met een sluitingsrit (in 2022 is dat op zaterdag 22 oktober)
 • In de lente/ zomer (vanaf eind april t/m half september) wordt er ook op de dinsdag- en donderdagavond gefietst, start 18.30 uur.
 • Geregeld zullen er in de lente en zomer op zaterdag of zondag langere tochten plaatsvinden van > 100 km. Info daarover volgt via de website of de app.
 • Ook in 2022 zijn de toertochten van “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro” vrijblijvend en voor iedereen toegankelijk. Deelname is op eigen risico.

Lid worden

Uiteraard kunt u nu al officieel lid worden van TWC Tempo. Kosten voor lidmaatschap van de toerafdeling van TWC Tempo voor een volwassen lid is vastgesteld op € 25,- per jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij opgezegd voor 1 december. Het lidmaatschap is te verkrijgen middels het invullen van het inschrijfformulier op onze website.

Lidmaatschap voor de toerafdeling bestaat uit contributie + verplicht NTFU lidmaatschap (kosten NTFU lidmaatschap € 35,-). Daarmee bent u tijdens de toertochten, maar ook als u op eigen initiatief een rondje gaat fietsen, volledig verzekerd (u zelf maar ook uw materiaal). Daarnaast krijgt u op alle NTFU toertochten korting op het inschrijfgeld, bij een groot aantal wielershops korting op hun artikelen en 4 keer per jaar een uitgebreid toertochten magazine.

Voor een heel jaar “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro” lidmaatschap + NTFU verzekering betaalt u dan € 60,-. De kosten van de kleding: shirt korte mouw: € 35,-, korte broek: € 63,-.

Vooruitblik op 2023

 • Vanaf 1-1-2023 zijn de tochten alleen nog toegankelijk voor leden van TWC Tempo.
 • Het dragen van de clubkleding van “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro”  is verplicht. Alle TWC Temporitten worden verreden in genoemde clubkleding in verband met de uitstraling van onze vereniging, herkenbaarheid en sponsoren.
 • Degenen zonder clubkleding of NTFU verzekering rijden apart (en kunnen of zullen hierop ook worden aangesproken door de leden of de wegkapitein). Hierop is 1 uitzondering; te weten nieuwe leden of gastrijders die 1 of 2 keer mee willen fietsen, om te zien of het toerrijden bij TWC Tempo iets voor hem/ haar is.

Algemene afspraken

 • We houden ons aan de algemene verkeersregels.
 • Veiligheid boven alles.
 • Iedereen rijdt voor zijn eigen verantwoording. Het bestuur kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 • Dragen van valhelm verplicht.
 • Samen uit, samen thuis. Niemand achterlaten die het tempo niet kan volgen. Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • In de bebouwde kom snelheid aanpassen max 30 km per uur. Bij rode verkeerslichten staan we stil.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor; indien mogelijk.
 • Tijdens de ritten twee aan twee fietsen als de weg of fietspad dit toestaat.
 • Als de groep te groot is, deze splitsen. Dat betekent als er meer dan 16 fietsers zijn de groep opsplitsen. Er wordt dan een veilige afstand tussen de groepen aangehouden van ten minste 50 meter zodat auto’s op een veilige manier kunnen invoegen.
 • Geef iedereen de kans om kopwerk te doen, dus tijdig doordraaien.
 • Tegenliggers en obstakels worden duidelijk en tijdig aangegeven. Waarschuwingen worden herhaald zodat deze door iedereen zijn waar te nemen. Zoals fietsers voor, auto tegen, auto achter, fietsers tegen.
 • Iedereen moet zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud is.