Naast het rijden van wedstrijden, biedt TWC Tempo ook de mogelijkheid om toertochten te rijden op een aantal wekelijks vaste momenten. Er wordt gefietst in verschillende groepen, waardoor het onderlinge niveau beter af te stemmen is, iedereen fijn kan fietsen en de groepen niet te groot worden.

Toerritten van Tempo zijn voor iedereen vrij toegankelijk !

Vertrektijden: elke zaterdag om 9 uur, elke dinsdag en donderdagavond om 18.30 uur, vanaf de paatse in Veldhoven. Op dit moment wordt er gereden in twee verschillende groepen, te weten:

De 30 km groep: rijdt op zaterdag een afstand van ca. 70 km, met een gemiddelde van ongeveer 30 km/u;

De + 30 km groep rijdt op zaterdag een afstand van 70 tot 100 km met een gemiddelde van meer dan 30 km/u;

Uitgangspunt bij alle ritten is “samen uit samen thuis”. Let dus goed op of iedereen goed meekomt;

Avondrit toerclub Tempo-Hopenbrouwers-Viro

Algemene informatie opgesomd

De toertochten van “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro” vrijblijvend en voor iedereen toegankelijk. Deelname is op eigen risico.

 • Er wordt altijd gefietst op zaterdagochtend (zomer en winter) vanaf de Plaatse in Veldhoven (dorp) start 09.00 uur.
 • Het wegseizoen wordt gestart met een openingsrit.
 • Het wegseizoen wordt afgesloten met een sluitingsrit (in 2022 is dat op zaterdag 22 oktober)
 • In de lente/ zomer (vanaf eind april t/m half september) wordt er ook op de dinsdag- en donderdagavond gefietst, start 18.30 uur.
 • Geregeld zullen er in de lente en zomer op zaterdag of zondag langere tochten plaatsvinden van > 100 km. Info daarover volgt via de website of de app.

Lid worden

Uiteraard kunt je ook officieel lid worden van TWC Tempo. Kosten voor lidmaatschap van de toerafdeling van TWC Tempo voor een volwassen lid is vastgesteld op € 25,- per jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij opgezegd voor 1 december. Het lidmaatschap is te verkrijgen middels het invullen van het inschrijfformulier op onze website.

Op dit moment loopt een speciale actie: De eerste 15 personen die zich als lid van de toerafdeling aanmelden krijgt gratis een Hoppenbrouwers-Viro-TWC Tempo zomertenuetje. (12 personen gingen je al voor!)

Lidmaatschap voor de toerafdeling bestaat uit contributie + verplicht NTFU lidmaatschap (kosten NTFU lidmaatschap bedraagt ca. € 35,-). Daarmee ben je tijdens de toertochten, maar ook als je op eigen initiatief een rondje gaat fietsen, volledig verzekerd (jij zelf maar ook je materiaal tot € 1.000,-). Daarnaast krijgt je op alle NTFU toertochten korting op het inschrijfgeld, bij een groot aantal wielershops korting op hun artikelen en 4 keer per jaar een uitgebreid toertochten magazine.

Voor een heel jaar “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro” lidmaatschap + NTFU verzekering betaal je dan € 60,-.

De kosten van de kleding: shirt korte mouw: € 35,-, korte broek: € 63,-.
 • Het dragen van de clubkleding van “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro”  is voor leden verplicht. Alle TWC Temporitten worden verreden in genoemde clubkleding in verband met de uitstraling van onze vereniging, herkenbaarheid en sponsoren.

Extra informatie

Heb je extra informatie nodig: kan je dat opvragen bij het secretariaat of bij Henny Donkers, de coördinator van de Toerafdeling van TWC Tempo Hoppenbrouwers-Viro, tel. nr. 06- 31041500.

Algemene afspraken

 • We houden ons aan de algemene verkeersregels.
 • Veiligheid boven alles.
 • Binnen de bebouwde kom geldt voor elke groep een maximumsnelheid van ten hoogste 30 km/u.
 • Iedereen rijdt voor zijn eigen verantwoording. Het bestuur kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 • Dragen van valhelm verplicht.
 • Samen uit, samen thuis. Niemand achterlaten die het tempo niet kan volgen. Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • In de bebouwde kom snelheid aanpassen max 30 km per uur. Bij rode verkeerslichten staan we stil.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor; indien mogelijk.
 • Tijdens de ritten twee aan twee fietsen als de weg of fietspad dit toestaat.
 • Als de groep te groot is, deze splitsen. Dat betekent als er meer dan 16 fietsers zijn de groep opsplitsen. Er wordt dan een veilige afstand tussen de groepen aangehouden van ten minste 50 meter zodat auto’s op een veilige manier kunnen invoegen.
 • Geef iedereen de kans om kopwerk te doen, dus tijdig doordraaien.
 • Tegenliggers en obstakels worden duidelijk en tijdig aangegeven. Waarschuwingen worden herhaald zodat deze door iedereen zijn waar te nemen. Zoals fietsers voor, auto tegen, auto achter, fietsers tegen.
 • Iedereen moet zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud is.