Naast het rijden van wedstrijden, biedt TWC Tempo ook de mogelijkheid om toertochten te rijden op een aantal wekelijks vaste momenten. Er wordt bij voldoende belangstelling gefietst in verschillende groepen, waardoor het onderlinge niveau beter af te stemmen is, iedereen fijn kan fietsen en de groepen niet te groot worden. Zowel dames als heren zijn van harte welkom.

De toerritten van TWC Tempo zijn voor iedereen vrij toegankelijk !

In de winterperiode (vanaf 1 november) vinden de zaterdagritten plaats in de vorm van “graveltochten“, deze gaan deels over verharde weg en deels over (goed begaanbare) bos- en landweggetjes. Hier wordt in twee groepen gereden nl. een snellere die ritten rijden van 65 km of meer en een meer toeristische (veel langzamere) groep die ritten rijdt met een afstand van 40 a 45 km. Aangezien beide groepen op hetzelfde tijdstip starten kan je ter plekke kiezen waar je aan wilt sluiten.

Vertrektijden: elke zaterdag om 9 uur vanaf de Plaatse in Veldhoven.

Inde zomerperiode (van half maart tot half oktober) wordt in twee verschillende groepen op de weg gereden, te weten: De – 30 km-groep: deze rijdt op zaterdag een afstand van ca. 60 km, met een gemiddelde van maximaal ongeveer 29 km/u;

De + 30 km-groep: deze rijdt op zaterdag een afstand van 70 tot 100 km met een gemiddelde van meer dan 30 km/u.

Uitgangspunt bij alle ritten is “samen uit samen thuis”. Let dus goed op of iedereen goed meekomt;

Avondrit toerclub Tempo-Hopenbrouwers-Viro

Algemene informatie opgesomd

De toertochten van “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro” zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname is op eigen risico.

 • Er wordt altijd gefietst op zaterdagochtend (zomer en winter).
 • Het wegseizoen wordt gestart met een openingsrit.
 • Het wegseizoen wordt afgesloten met een sluitingsrit.
 • In de lente/ zomer (vanaf eind april t/m half september) wordt er ook op de dinsdagavond gefietst, start 18.30 uur.
 • Geregeld vinden op zaterdag of zondag langere tochten plaats van > 100 km. Info daarover volgt via de website of de app.

Lid worden

Uiteraard kun je officieel lid worden van TWC Tempo. Kosten voor lidmaatschap van de toerafdeling van TWC Tempo voor een volwassen lid is vastgesteld op € 25,- per jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij opgezegd wordt voor 1 december. Het lidmaatschap is te verkrijgen middels het invullen van het inschrijfformulier op onze website.

Lidmaatschap voor de toerafdeling bestaat uit contributie + verplicht NTFU lidmaatschap (kosten NTFU lidmaatschap bedraagt ca. € 35,-). Daarmee ben je tijdens de toertochten, maar ook als je op eigen initiatief een rondje gaat fietsen, volledig verzekerd (jij zelf maar ook je materiaal tot € 1.000,-). Daarnaast krijgt je op alle NTFU toertochten korting op het inschrijfgeld, bij een groot aantal wielershops korting op hun artikelen en 4 keer per jaar een uitgebreid toertochten magazine.

Voor een heel jaar “TWC Tempo Hoppenbrouwers – Viro” lidmaatschap + NTFU verzekering betaal je dan € 60,-.

 • Alle TWC Temporitten worden door de leden TWC Tempo verreden in clubkleding, dit in verband met de uitstraling van onze vereniging, herkenbaarheid en sponsoren. Elk aangemeld lid wordt in de gelegenheid gesteld de clubkleding tegen zwaar gereduceerde prijs aan te schaffen.
De kosten van de kleding voor het seizoen 2022: shirt korte mouw: € 35,-, korte broek: € 63,-.

Algemene afspraken

 • Veiligheid boven alles.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • We houden ons aan alle algemene verkeersregels.
 • Als een verkeerslicht op rood staat, staan we stil.
 • Bij links of rechts afslaan steken wij onze hand uit.
 • Als de groep te groot is (meer dan 16 personen) wordt deze gesplitst.
 • Er wordt een veilige afstand tussen de groepen aangehouden van ten minste 50 meter zodat andere weggebruikers op een veilige manier kunnen invoegen.
 • Binnen de bebouwde kom geldt voor elke groep een maximum snelheid van ten hoogste 30 km/u.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor; indien mogelijk.
 • Tijdens de ritten twee aan twee fietsen als de weg of fietspad dit toestaat.
 • Tegenliggers en obstakels worden duidelijk en tijdig aangegeven. Waarschuwingen worden herhaald zodat deze door iedereen zijn waar te nemen. Zoals fietsers voor, auto tegen, auto achter, fietsers tegen.
 • Iedereen rijdt op eigen verantwoording. Het bestuur kan voor welke schade dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Samen uit, samen thuis. Niemand achterlaten die het tempo niet kan volgen. Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Iedereen moet zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud is.
Zaterdag ochtendrit toerclub Tempo-Hopenbrouwers-Viro

Extra informatie

Heb je extra informatie nodig: kan je dat opvragen bij het secretariaat of bij Henny Donkers, namens het bestuur coördinator van de Toerafdeling van TWC Tempo Hoppenbrouwers-Viro, tel. nr. 06- 31041500.