Een nadere kennismaking met wielerclub Tempo Hoppenbrouwers-VIRO

De oprichtingsvergadering van Wielerclub Tempo werd gehouden op 24 september 1948 in café “De Reizende Man” te Meerveldhoven.De heren Zijlmans, Verdonk en Raaymakers plaatsten een oproep in de plaatselijke dagbladen om te komen tot oprichting van een wielerclub in Veldhoven.Op deze avond waren ongeveer 30 personen aanwezig die Huub Zijlmans met algemene stemmen kozen tot voorzitter. Daarnaast namen o.a. Jan Groenen, Frans Peters, Christ Raijmakers sr., Martien Raijmakers, Nol van Herk (Nol d’n draaier) en Toon Verdonk zitting in het bestuur.Aan de aanwezigen werden suggesties gevraagd voor een naam voor de vereniging. Uiteindelijk werd het voorstel van Jan van der Vorst uit Meerveldhoven, om de wielerclub de veelzeggende naam Tempo te geven, aangenomen. Hij verdiende daarmee een premie van f. 2,50 en een glas limonade.

Een ander opmerkelijk detail is, dat het ere-lid Albert Donkers, tot op de dag van vandaag aktief op vele fronten van het Veldhovens wielergebeuren, de oprichtingsvergadering bijwoonde. Jarenlang heeft TEMPO o.a. geschiedenis geschreven met de organisatie van de Omloop der Kempen, waarbij in de beginjaren voorzitter Huub Zijlmans de drijvende kracht achter die organisatie was, geruggesteund door zijn dochter Lenny, die de administratieve taken voor haar rekening nam. Hoewel de Omloop der Kempen sinds 1997 is ondergebracht in een afzonderlijke stichting, verleent Tempo Hoppenbrouwers-VIRO daarbij nog elk jaar de nodige hand- en spandiensten.

Daarnaast is de Veldhovense wielervereniging al vele jaren organisator van de zogenaamde trainingsritten. Deze worden op vier achtereenvolgende zondagen in februari verreden voor renners van alle categorieën ter voorbereiding op het dan naderend wielerseizoen.
Vanaf 1949 wordt in de zomermaanden jaarlijks de Ronde van Veldhoven-dorp georganiseerd en sinds enkele jaren is daar de organisatie van de Rabobank-veldrit in december bij gekomen.

Bekende renners uit de Tempo-gelederen, die tot de rijen der profs wisten door te dringen zijn o.a. Gerard Tabak, John van den Akker, Alain van Katwijk, Roy Sentjens en recentelijk nog Dirk Bellemakers.

Het wedstrijdprogramma van Wielerclub Tempo Hoppenbrouwers-VIRO omvat jaarlijks diverse buitenlandse (etappe)-wedstrijden waarbij met name de deelname aan de Junior Tour of Ireland ieder jaar weer tot een der hoogtepunten mag worden gerekend.