Een nadere kennismaking met wielerclub Tempo Hoppenbrouwers-VIRO

In 2023 vieren wij ons 75 jarig jubileum. Er volgen tal van activiteiten in het kader van dit feest. Volg dus deze pagina.

De oprichtingsvergadering van Wielerclub Tempo werd gehouden op 24 september 1948 in café “De Reizende Man” te Meerveldhoven, later omgedoopt tot “Hof van Holland”. De heren Zijlmans, Verdonk en Raaymakers plaatsten een oproep in de plaatselijke dagbladen om te komen tot oprichting van een wielerclub in Veldhoven. Op deze avond waren ongeveer 30 personen aanwezig die Huub Zijlmans met algemene stemmen kozen tot voorzitter. Daarnaast namen o.a. Jan Groenen, Frans Peters, Christ Raijmakers sr., Martien Raijmakers, Nol van Herk (Nol d’n draaier) en Toon Verdonk zitting in het bestuur. Aan de aanwezigen werden suggesties gevraagd voor een naam voor de vereniging. Uiteindelijk werd het voorstel van Jan van der Vorst uit Meerveldhoven, om de wielerclub de veelzeggende naam Tempo te geven, aangenomen. Hij verdiende daarmee een premie van f. 2,50 en een glas limonade.

Jarenlang heeft TEMPO o.a. geschiedenis geschreven met de organisatie van de Omloop der Kempen, waarbij in de beginjaren voorzitter Huub Zijlmans, later Albert Donkers en Henri van de Biggelaar de drijvende krachten achter die organisatie waren. Hoewel de Omloop der Kempen sinds 1997 is ondergebracht in een afzonderlijke stichting, verleent Tempo Hoppenbrouwers-VIRO daarbij nog elk jaar de nodige hand- en spandiensten.

Daarnaast was de Veldhovense wielervereniging vele jaren organisator van trainingsritten in het vroege voorjaar. Deze worden op vier achtereenvolgende zondagen in februari verreden voor renners van alle categorieën ter voorbereiding op het dan naderend wielerseizoen.

Bekende renners uit de Tempo-gelederen die tot de rijen der profs wisten door te dringen zijn o.a. Gerard Tabak, John van den Akker, Alain van Katwijk, Roy Sentjens en recentelijk nog Dirk Bellemakers.

Het wedstrijdprogramma van Wielerclub Tempo Hoppenbrouwers-VIRO omvat jaarlijks diverse buitenlandse (etappe)-wedstrijden waarbij met name de deelname aan de Junior Tour of Ireland ieder jaar weer tot een der hoogtepunten mag worden gerekend.